เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนกับโบรกเกอร์ FujiFx มีดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  2. หน้าสมุดบัญชีธนาคารของธนาคารใดก็ได้

เมื่อทำการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่  My Detail >>> Account Setting จากนั้นทำการอัพโหลดเอกสาร  เมื่อทางโบรกเกอร์ได้รับเอกสารของคุณแล้ว บัญชีของท่านก็จะได้รับการอนุมัติจากทางโบรกเกอร์ทันที